Algemene informatie

Bedrijven - Ontruimingsplan


Ontruimingsplan

Bent u al in bezit van (de juiste) ontruimingsplannen? Vaak stelt de brandweer een ontruimingsplan verplicht bij bedrijfsruimten. Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie. Het ontruimingsplan richt zich daarbij specifiek op één activiteit: het in veiligheid brengen van mensen in een noodsituatie.

Ontruimingsplattegrond / vluchtplan

Met het plaatsen van ontruimingsplattegronden op strategische plekken in het gebouw, kan iedereen een veilig heenkomen zoeken bij een brand of een andere calamiteit. Dankzij de ontruimingsplattegrond weet u waar u zich bevind, welke vluchtwegen er zijn, waar de blusmiddelen zich bevinden en waar iedereen zich moet verzamelen.
 
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Share our website